Vooronderzoek conventionele explosieven transportstelsels en rioolgemalen Noord

kragten

Opdrachtgever:          Kragten
Uitvoeringsperiode:   2017

Het vooronderzoek voor het project 'Transportstelsels en Rioolgemalen Noord' betrof vijf deelgebieden in de Betuwe, waar het Waterschap Rivierenland werkzaamheden gaat verrichten aan enkele rioolwaterzuiveringen. De totale lengte van de tracés bedraagt 20 km! In het vooronderzoek, oftewel historisch onderzoek, is onderzocht in hoeverre het projectgebied betrokken is geweest bij oorlogshandelingen in de periode 1940-1945.

De Betuwe was tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de zwaarst getroffen gebieden. Onder andere Ochten, Opheusden en Zetten waren zo zwaar beschadigd dat inwoners na de bevrijding enkele maanden moesten wachten voordat ze konden terugkeren. De Betuwe had vanaf september 1944 tot het einde van de oorlog in mei 1945 in de frontlinie gelegen. Behalve deze oorlogshandelingen heeft de Betuwe ook nog langdurig onder water gestaan: begin december 1944 lieten de Duitsers de Rijndijk springen, waardoor het gebied tussen Tiel en Elst overstroomde. Door het water werden niet alleen de geallieerde en Duitse troepen uit het gebied verdreven, ook veel oorlogssporen, zoals kraters, werden erdoor uitgewist. Dit maakte de interpretatie van luchtfoto’s uit 1945 een flinke uitdaging.