Onontploft geschut (UXO) - Onderzoek gemeente Maastricht

Onontploft geschut (UXO)  - Onderzoek gemeente Maastricht
 
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Periode: 2015
 
De reden voor het uitvoeren van een studie naar de mogelijke aanwezigheid van oorlogsrestanten in de Gemeente Maastricht komt voort uit het feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende oorlogshandelingen plaats hebben gevonden in de gemeente.
 
 
Volgens de Nederlandse UXO-wet WSCS-OCE moeten ten minste de verplichte waarden worden geraadpleegd. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Daarnaast zijn ook aanvullende bronnen geraadpleegd.
 
Zowel in de vroege als in de late jaren van de Tweede Wereldoorlog hebben er verschillende oorlogspogingen  plaatsgevonden in de directe omgeving van het te onderzoeken gebied. In mei 1940 vonden er gevechten plaats en werd Maastricht vanuit de lucht beschoten en gebombardeerd. Ook zijn er verschillende vliegtuiten in het te onderzoeken gebied neergestort.
 
Het onderzoek geeft een gedetailleerde beoordeling weer van de kans op UXO en het risico van ontploffing. Er worden zorgvuldig overwogen conclusies getrokken en praktische aanbevelingen gedaan, met risico beperkende strategieën en maatregelen die op een pragmatische, kosteneffectieve manier effectief aan de projecteisen voldoen.