Sluis Belfeld

sluis
offshore explosieven opsporing duiker
sluis

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken
Uitvoeringperiode: 2013-2014

Naar aanleiding van een door Bodac uitgevoerd historisch vooronderzoek heeft Rijkswaterstaat Maaswerken besloten om een onderzoek naar achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog uit te laten voeren ter plaatse van de projectlocatie voorhavens Sluis Belfeld. In de toekomst zullen op de projectlocatie civiele werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het verdiepen van de voorhavens van de Oostsluis.

De oppervlakte van het opsporingsgebied bedroeg ca. 30.000 m². In totaal zijn er 23 verdachte verstoringen geïnterpreteerd. Duikers hebben de verdachte objecten benaderd om vast te stellen of het om explosieven ging.

Een gedeelte van het projectgebied kon niet worden gedetecteerd en is daarom beveiligd gebaggerd en de bagger is vervolgens gezeefd.