Nordstream 2: PUXO 2X onderzeese pijpleidingen en onshore faciliteiten - Oostzee

nordstream kabel

Opdrachtgever: NSea
Uitvoeringsperiode: 2017-2018

Het Nordstream 2 project bestaat uit twee onderzeese pijpleidingen met een diameter van 1,20 meter. De leidingen en onshore faciliteiten doorkruisen bijna de gehele Oostzee, van de Russische kust tot aan de Duitse kust.

Doordat de Oostzee een rijke geschiedenis kent omtrent maritieme oorlogvoering bevinden zich nog vele explosieve (munitie)restanten op de zeebodem. Voorbeelden hiervan zijn zeemijnen, vliegtuigbommen en torpedo’s, maar ook munitiedumpplaatsen zoals nabij het eiland Bornholm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het zeegebied ten oosten hiervan een dumpplaats van reguliere en chemische munitie. Dit in combinatie met de aanwezige militaire oefengebieden in de Oostzee maakt het nodig om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van (niet ontplofte) conventionele explosieven (UXO).

Door middel van onder andere multibeam echo sonar (MBES), side-scan sonar (SSS), magnetometer en gradiometer verkrijgt BODAC gegevens omtrent de waterdiepte en aanwezigheid van objecten in de zeebodem. BODAC analyseert deze gegevens en verwijderd waar nodig gevaarlijke objecten in de corridor-route.