Nordlink: pUXO 516 km kabel -Tussen Duitsland en Noorwegen

Nordlink

Opdrachtgever:          NOKA Offshore GmbH
Uitvoeringsperiode:   2017

Noka Offshore GmbH legt een hoogspanningsgelijkstroomtechiek-kabel (HVDC-kabel) aan tussen Duitsland en Noorwegen. Dit is onderdeel van het NordLink stroomnetwerk dat Duitse, Deense en Noorse wateren doorkruist met een trajectafstand van 516 kilometer.

Voordat de HVDC-kabel aangelegd kan worden in de zeebodem is het nodig deze te controleren op aanwezigheid van (niet ontplofte) conventionele explosieven (UXO). Noka Offshore heeft een deel van de opsporingswerkzaamheden voor het NordLink netwerk toegekend aan het samenwerkingsverband BODAC en N-Sea. Dit gebied strekt van het Noord-Duitse Büsum naar de Duits-Deense grens.

Door middel van onder andere multibeam echo sonar (MBES), side-scan sonar (SSS), magnetometer en gradiometer verkrijgt BODAC gegevens omtrent de waterdiepte en aanwezigheid van objecten in de zeebodem. BODAC analyseert deze gegevens en verwijderd waar nodig gevaarlijke objecten in de corridor-route.