Benaderen en veiligstellen van conventionele explosieven Marinierskazerne Vlissingen

vlissingen haven
vlissingen haven

BODAC heeft een specifieke marine munitie verklaring voor havens, dokken en haven ontwikkelingen, offshore en rondom onderwaterstructuren.

Projecten waar mariene diensten voor nodig zijn, zijn onder andere: Windmolen parken, onderzeese kabels, pijpleidingen, olie, gas, mineralie exploratie en baggeren.

Voor meer informatie over onze werkmethoden kunt u contact opnemen met Mr. Dirk van de Vleuten via +31 (0)73 543 10 10 of via  info@bodac.nl