UXO opsporingen in de haven van Rotterdam​

offshore explosieven opsporing
duikcontainer
data borehole points
single borehole

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam (gemeente Rotterdam)
Uitvoeringsperiode: 2015-2016

Om de op- en overslagcapaciteit van Koole Terminals B.V. te vergroten heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten om een extra kade te realiseren. Om de kade veilig te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat het gebied eerst wordt onderzocht op de aanwezigheid van Conventionele Explosieven en vervolgens wordt vrijgegeven. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door BODAC.

Op basis van het vooronderzoek is het bouwgebied verdacht verklaard op de aanwezigheid van vliegtuigbommen (duizendponders). Door de manier van afwerpen en de bodemgesteldheid kunnen deze munitieartikelen zich tot maximaal zeven meter beneden NAP bevinden. BODAC heeft daarom dieptedetectie uitgevoerd op de aanwezigheid van (niet ontplofte) conventionele explosieven tot circa elf meter diepte, bezien vanaf maaiveldhoogte. Hierbij heeft BODAC het eigen specialistische materieel ingezet om het onderzoeksgebied met zo min mogelijk grondroerende werkzaamheden te onderzoeken. De dieptedetectiestelling zorgt voor het lokaliseren van alle objecten die zich binnen het onderzoeksgebied bevinden. Door deze detectiewerkzaamheden van BODAC verzekert de opdrachtgever zich ervan dat veilig kan worden aangevangen met de realisatie van de nieuwe kade.