UXO opsporingen in Breskens

diepte bom mk7
detectie resultaten
offshore explosieven opsporing duiker

Opsoring naar niet-geëxplodeerde munitie in Breskens

Cliënt: Rijkswaterstaat 
Periode: 2014

BODAC B.V. was op zoek naar niet-gëxplodeerde munitie (UXO) in Breskens. De aannemer Rijkswaterstaat is verandwoordelijk voor het ontwerpen, aanleggen, managen en onderhouden van de infrastructele voorzieningen van Nederland. Dit bevat het wegennetwerk, het vaarwegennetwerk en de watervoorzieningen.

Stromingen en golven veroorzaken erosie aan de vooroever van de Oosterschelde en de Westerschelde. De waterkeringen in het gebied worden bedreigd door deze erosie. De waterkeringen dienen als oeverbescherming en moeten versterkt worden.

Doormiddel van het "UXO risico profiel" werden er verdachte objecten in het gebied in kaart gebracht. Hierdoor werd er onderzoek gedaan op de detectiegebieden bij Breskens en Burghsluis, waarbij er duikers te water gelaten werden.

In totaal werden er 71 objecten gedetecteerd als mogelijke UXO.