Westervoortsedijk Arnhem

bodemsanering
detectie explosieven

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Uitvoeringperiode: 2011-2013

In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg; de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven opsporingswerkzaamheden gesaneerd.

Er zijn diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden. Om de veiligheid te garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de grens tussen de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft.

Onderstaand is een opsomming gegeven van de aangetroffen CE:

  • 1x brisantgranaat van 5,5 inch, verschoten (UK)
  • 1x 3 inch raketmotor (UK)
  • 5x huls klein kaliber munitie