Verwijderen niet gesprongen explosieven uit kanaal - Assen

graafmachine haalt slib uit het kanaal
buurtbewoners kijken naar werkzaamheden
Opdrachtgever:         Gemeente Assen
Uitvoeringsperiode:  2017
 
Het kanaal van Assen is uitgegraven om een nieuwe vaarroute, de Blauwe As, te creëren voor de pleziervaart. Tijdens het uitgraven hiervan is een fosforgranaat ontdekt. 
 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het om een Canadese handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog ging. Bodac is naar Assen gekomen om het gehele kanaal te onderzoeken en alle Niet Gesprongen Explosieven te verwijderen.
 
Een 12 kg Stankovitch bom, K98 loop en diverse klein kaliber munitie zijn aangetroffen en veiliggesteld.  
 
Bekijk hier de video.