Opsporen Conventionele Explosieven - Rotterdam

Opdrachtgever:          Havenbedrijf Rotterdam (gemeente Rotterdam)
Uitvoeringsperiode:   2015-2016

Om de op- en overslagcapaciteit van de Koole Terminals te vergroten heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten om een extra kade te realiseren. Om de kade veilig te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het gebied eerst wordt onderzocht op de aanwezigheid van Conventionele Explosieven en vervolgens wordt vrijgegeven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BODAC.

Het gebied is op basis van het vooronderzoek verdacht verklaard op afwerpmunitie van 1.000lbs. Het verdachte gebied is hierbij afgebakend tot een diepte 7 meter beneden NAP. BODAC voert dieptedetectie uit tot circa 11 meter als ze op maaiveldhoogte staan.

Om het onderzoeksgebied met zo min mogelijk grondroerende werkzaamheden te onderzoeken zet BODAC haar eigen materieel in. BODAC beschikt hiervoor over een dieptedetectie stelling die uitgerust is met de modernste technieken. Hierdoor worden met zekerheid alle objecten gelokaliseerd die binnen de onderzoeksopdracht vallen en is de opdrachtgever ervan verzekerd dat er zich geen explosieven meer bevinden die een risico vormen voor de realisatie van de nieuwe kade.