Plakse Wei - Bemmel

Opdrachtgever: Jansen Bouwontwikkeling Wijchen 
Periode: oktober-november 2017

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft Bodac OCE-onderzoek en een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, ter voorbereiding op de ontwikkeling van nieuwbouw 'Plakse Wei' in Bemmel. Op basis van gemeentelijke verwachtingskaarten en archeologisch vooronderzoek werd een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd verwacht. Tevens heeft in het verleden een adellijke woning in het plangebied gestaan uit 1648. De adellijke woning is in de twintigste eeuw in verval geraakt en in 1972 afgebrand. De fundering en delen van het opgaand muurwerk zijn gebruikt in een loods, die tot voor kort in gebruik was als champignonkwekerij. In opdracht van Bodac is bouwhistorisch onderzoek gedaan naar de bovengrondse resten van de voormalige adellijke woning voordat de loods is gesloopt.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn vindplaatsen aangetroffen, en nader begrensd, uit de ijzertijd (onder meer een huisplattegrond), de Romeinse tijd (greppelsysteem, paalsporen, kuilen en een grote hoeveelheid vondstmateriaal) en de Nieuwe tijd (resten van het erf van de voormalige adellijke woning en bijbehorend vondstmateriaal). Met name uit de Romeinse tijd is voor de locatie bijzonder vondstmateriaal aangetroffen, zoals tufsteen en dakpanfragmenten, aardewerk en enkele bijzondere bronzen objecten, zoals een fragment van een fibula (mantelspeld) ingelegd met glaspasta. Ook is een (vrijwel) complete bronzen speerpunt gevonden die hoogst waarschijnlijk uit de late bronstijd dateert.

Op advies van Bodac heeft de gemeente Lingewaard besloten dat delen van het plangebied door middel van een vlakdekkende opgraving dienen te worden onderzocht voorafgaand aan de woningbouw.