Archeologie Park Lingezegen

bodemonderzoek explosieven

Archeologie Park Lingezegen

Opdrachtgever: Park Lingezegen
Uitvoeringperiode: 2013-2014

Park Lingezegen is een landschapspark in ontwikkeling. Het landschapspark is gelegen tussen Arnhem, Nijmegen, Elst en Bemmel en is met een omvang van ongeveer 1.700 ha één van de grootste gebiedsontwikkelingsprojecten in Gelderland. De afgelopen jaren zijn de plannen voor het park ontwikkeld en inmiddels zijn de bestemmingsplannen voor het gebied vastgesteld. De voorbereiding van de inrichting van ongeveer 400 ha van dit park, de zogenaamde basisuitrusting, is in volle gang.

Park Lingezegen bestaat uit vijf deelgebieden, waarvan we het deelgebied ‘Het Landbouwland’ onderzocht hebben op Conventionele Explosieven (CE). Deze deelgebieden liggen zowel binnen de gemeente Overbetuwe als de gemeente Lingewaard. Deze gemeenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door oorlogsgeweld. Hierdoor zijn CE in de (water)bodem achtergebleven. Door middel van historisch onderzoek is vastgesteld dat er klein kaliber munitie,  hand- en geweergranaten,  geschutmunitie en raketten achtergebleven kunnen zijn.

Begin 2014 zijn bij opsporingswerkzaamheden door Bodac bv in Park Lingezegen de stoffelijke resten van drie Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Zij lagen naast elkaar in een geïmproviseerd veldgraf. De  drie militairen sneuvelden vermoedelijk in oktober 1944 tijdens de nasleep van operatie Market Garden. De stoffelijke overschotten en militaire uitrustingsstukken zijn overgebracht naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL).