Subsidie

Archeologie

Kosten die voortvloeien uit het opsporen en ruimen van munitie kunnen sterk variëren. De mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op een bijdrageregeling. Hieraan zijn specifieke eisen gesteld:

Detectie- en benaderingswerkzaamheden brengen altijd enig risico met zich mee. Bodac heeft hiervoor doorlopende verzekeringen afgesloten. 

Bodac adviseert de opdrachtgever in sommige gevallen een schadeverzekering af te sluiten. Indien gewenst kan Bodac een project schadeverzekering tijdens demontage- en ruimwerkzaamheden van de EOD verzorgen. Door het vertrouwen dat verzekeraars in de expertise van Bodac hebben, kan deze worden afgesloten onder gunstige voorwaarden.