Alle protocollen archeologie behaald

Bodac heeft het certificaat voor archeologie behaald voor alle protocollen. De certificering conform BRL 4000, ondergebracht bij de SIKB, is onderverdeeld in vier protocollen.

Twee protocollen, voor gravend onderzoek, zijn verplicht om onderzoek te mogen uitvoeren. Dit betreft de protocollen 4003 (inventariserend onderzoek) en 4004 (opgraven).

De overige twee protocollen, 4001 (Programma van Eisen) en 4002 (Bureauonderzoek) zijn vrijwillig, maar bieden wel een kwaliteitsgarantie. Hiermee garanderen wij u kwalitatief hoogwaardig archeologisch onderzoek conform de eisen uit de BRL 4000 en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Wij kunnen ieder archeologisch onderzoek uitvoeren, en zijn gespecialiseerd in de combinatie met civieltechnische werkzaamheden en het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Klik hier voor meer informatie.