Zoeken naar niet gesprongen explosieven in Rotterdam

De werkzaamheden vinden plaats bij Koole Terminals. Koole Terminals is een op- en overslagbedrijf. Het havenbedrijf Rotterdam heeft besloten om een extra kade te gaan realiseren.

Het is noodzakelijk dat het gebied eerst wordt onderzocht op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en vervolgens wordt vrijgegeven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Bodac B.V. Tijdens dit project wordt er gewerkt met dieptedetectie. Het verdacht gebied is afgebakend tot een diepte van 7 meter beneden NAP dat wil zeggen dat BODAC B.V. moet prikken tot circa 11 meter diepte als ze op maaiveld hoogte staan.