Nieuwe technologie: Remotely Operated Dredge (ROD)

Ter uitbreiding van de werkzaamheden heeft Bodac een nieuwe Rupskraan 'Doosan DX490 LC' met ROD ontworpen en aangeschaft. De laatste weken is hier veel mee getest.<--break->

Met dit nieuwe systeem kunnen zand, kasseien en klein vuil op de zeebodem uitgegraven en verplaatst worden. Het systeem heeft een maximale baggerdiepte van circa 18 meter. 

Het systeem is uitgerust met de Aris Explorer 3000-sonar, Oculus M750D sonar, een geïntegreerd positioneringssysteem (DGPS - RTK), Sensys magnetometers, Altimeter ISA500, lasers, een camera, licht en een puinvanger. Dankzij deze hulpmiddelen is het mogelijk om het systeem in te zetten voor: 

  • Magnetische detectie; het lokaliseren van een doelwit op of in de zeebodem.
  • Opgraven van objecten die (deels) in de zeebodem zijn begraven.
  • Verzamelen van informatie voor het identificeren van objecten. 
  • Verwijderen van puin.