Manager BODAC aan het woord

Achtergebleven oorlogstuig op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de verantwoordelijkheden?

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren zijn nog een aanzienlijke hoeveelheid conventionele explosieven (CE) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van dit achtergebleven oorlogstuig kan gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken en bouwprojecten. Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de aanwezigheid van oorlogstuig en zo ja, welke explosieven nog in de bodem aanwezig kunnen zijn.

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk…

Klik hier voor het volledige artikel.