Archeologisch vooronderzoek naar het Beleg van 's-Hertogenbosch

archeologisch onderzoek beleg van s hertogenbosch

Tijdens het Beleg van 's-Hertogenbosch (1629) viel Frederik Hendrik van Oranje 's-Hertogenbosch aan. De strategisch gelegen stad was onderdeel van het Spaanse regime.

Een belangrijke strijdtactiek was de contravallatielinie. Dit verdedingswerk werd om de stad aangelegd om versterking van buitenaf tegen te werken, evenals de toevoer van levensvoorraaden. Onze archeologen voeren een proefsleuvenonderzoek van maar liefst 540m2 uit, om te kijken of de resten nog steeds aanwezig zijn in de bodem en eventuele aanleg van nieuwe infrastructuur kan beïnvloeden. Daarvoor zijn er vier werkputten aangelegd naast snelwegen en andere gronden. Tot nu toe zijn er nog weinig restanten aangetroffen in de buurt van 's-Hertogenbosch en Rosmalen.