Historisch Vooronderzoek

bodem historisch vooronderzoek
luchtfoto volkel

Wanneer het vermoeden bestaat van de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) kan Bodac voorafgaande aan de uit te voeren grondroerende werkzaamheden een historisch onderzoek uitvoeren. Het doel is het gegrond kunnen uitbrengen van een advies over de aan- of afwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en mogelijke vervolgstappen. Dit vooronderzoek voeren wij uit volgens het Certificatieschema Vooronderzoek & Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten uitgevoerd (CVR-OO). Een certificatieschema waarmee Bodac een hoge kwaliteit waarborgt.

Het historisch onderzoek bestaat uit:

 • het raadplegen van literatuur;
 • het raadplegen van (inter)nationale, regionale en plaatselijke archieven;
 • onderzoek naar vluchtgegevens van bombardementsvluchten;
 • onderzoek naar en het analyseren van beschikbare luchtfoto's;
 • het analyseren van munitieruimingen door de EOD;
 • het horen van getuigen (indien mogelijk).

De bevindingen van het historisch onderzoek worden uitgewerkt in een rapportage met OO-bodembelastingkaart. 
Vervolgacties die (kunnen) voortvloeien uit het vooronderzoek zijn:

 • het opstellen een risicoanalyse
 • het opstellen van diverse plannen (projectplan, incl. VGM-plan, kostenraming en tijdsplanning);
 • het uitvoeren van een bodemanalyse: milieukundig, archeologisch en grondmechanisch bodemonderzoek;
 • het uitvoeren van digitale en/of analoge opsporingswerkzaamheden;
 • het uitvoeren van alle noodzakelijke civieltechnische werkzaamheden.

Contactpersoon: