DOVO - Dienst voor de Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen

dieptedetectie explosieven
explosie

Wanneer ergens in België niet gesprongen explosieven worden gedetecteerd, dan worden deze geruimd door de ontmijningsdienst DOVO (De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen). DOVO bestaat uit een kleine 200 gebrevetteerde ontmijners. Zij ruimen achtergebleven munitie en explosieven op en staan in voor de ontmanteling ervan. Hun opdrachten bestaan voornamelijk uit:

· Munitie opruimen uit zowel de 1ste als de 2e wereldoorlog
· Steun geven aan de politie bij het ruimen of ontmantelen
   van verdachte pakjes
· Ondersteuning geven bij militaire vliegtuigcrashes
· Duikopdrachten uitvoeren op het Belgisch grondgebied en
   in het territoriale zeegebied
· Cursus geven aan Defensiemedewerkers, politie en andere
   beveiligingsverantwoordelijkheden.

Naast het ruimen van niet gesprongen explosieven en blindgangers staat DOVO dus ook klaar om in actie te komen bij bijvoorbeeld militaire vliegtuigcrashes voor het verwijderen van munitie of andere pyrotechnische elementen. Ontmijningsdienst DOVO beschikt naast gewone ontmijners ook over duikers-ontmijners voor duikopdrachten op Belgisch grondgebied. DOVO leidt zelf zijn ontmijners op en geeft cursussen aan andere overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld de politie of andere beveiligingsverantwoordelijkheden.

Ontmijningsdienst DOVO is opgericht direct na de 1e wereldoorlog onder de benaming “dienst voor de vernietiging van munitie”. In 1922 had men al zoveel niet gesprongen explosieven geruimd dat men dacht dat het nog slechts enkele maanden zou duren voordat de laatste bom gedetecteerd en vernietigd zou zijn. Echter werd al snel duidelijk dat het probleem van niet-ontplofte munitie helemaal niet opgelost was. In 1941 werd dan ook DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, opgericht. Tot op de dag van vandaag reageert DOVO op gemiddeld 3500 oproepen per jaar. Variërend van granaten tot vliegtuigbommen van 600kg of meer. Jaarlijks wordt er dan ook bijna 250 ton aan munitie of explosieven opgehaald. Voornamelijk in de westhoek worden veel blindgangers gevonden.

DOVO is niet inzetbaar voor het opsporen of detecteren van munitie. Heeft u het vermoeden dat er niet gesprongen munitie in de bodem ligt? Schakel Bodac in voor het opsporen of detecteren van deze blindgangers. Bodac detecteert de niet gesprongen explosieven/munitie en de Ontmijningsdienst DOVO ruimt deze. DOVO komt alleen op aanvraag van de politie tussenbeide om munitie op te ruimen of te vernietigen.

Neem nu contact op met Bodac voor meer informatie.