Explosieven Waterbodemdetectie

Bodac heeft internationale ervaring in het opsporen van conventionele explosieven, zowel op land als onder water. Wij kunnen u voorzien van innovatieve, technisch geavanceerde en klantspecifieke opsporings- en detectieoplossingen.

Wat is UXO?

UXO is de afkorting voor unexploded ordnance (niet-ontplofte munitie). Dit zijn conventionele explosieven (militaire munitie zoals bommen, raketten, granaten en landmijnen), die ingezet zijn, maar niet ontploft zoals bedoeld. Deze munitie werd voorbereid voor de actie (dwz "gewapend") en ingezet op een wijze die een risico voor activiteiten, installaties of mensen oplevert. Zelfs na tientallen jaren van rust is een niet-ontploft explosief een enorm risico voor dagelijkse operaties in een bepaald gebied. UXO-gevaar bestaat wereldwijd en vormt een potentieel dodelijke dreiging in het gebied waar het aanwezig is.

Detectie & Opruiming

Veel zeeën en binnenwateren zijn vervuild met niet-ontplofte explosieven als gevolg van jaren van conflict, militair gebruik en dumpingen. Het opsporen en opruimen van niet ontplofte munitie in een onderwateromgeving is een moeilijke en uitdagende operatie die voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel met de juiste apparatuur vereist. Bodac heeft een team van specialisten en voert het werk uit met grote zorg, gericht op het creëren van veilige omstandigheden voor en tijdens de uitvoering.

Afhankelijk van de omgeving en de diepteligging van de objecten, zal Bodac ofwel onderwaterdetectie, dieptedetectie, ROV (Remotely Operated Vehicle) of duikers inzetten om individuele objecten in aangewezen gebieden te detecteren, identificeren, verplaatsen en op te ruimen.

Alle Bodac operaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante nationale en internationale regels en normen. Het personeel is opgeleid en gecertificeerd voor het werk dat uitgevoerd moet worden. Onze duikuitrusting voldoet aan de eisen van de WOD-SOE en IMCA-normen.

Bodac methodieken

Onderzoeksmethodieken omvatten één of een combinatie van de volgende elementen:

  • Expertise en advies centrum
  • Risicomanagement
  • Historisch onderzoek
  • Archeologie
  • Onderzoek en detectie
  • Duikondersteuning
  • Mechanische ondersteuning
  • Project begeleiding
  • OCE- of duikvertegenwoordigers gedurende het project

Wij voeren al onze diensten uit met enthousiasme en open communicatie. Wij ondersteunen de wensen en behoeften van onze klanten met expertise en nieuwe innovatieve oplossingen. We zijn toegewijd om een hoge kwaliteit te produceren en dit wordt weerspiegeld in de langdurige relaties die wij hebben met onze klanten.

Voor vragen over onze methodieken, techniek of beschikbaarheid kunt u contact met ons opnemen.

Contactpersoon: