Handmatige oppervlaktedetectie

detectie explosieven
detectie explosieven

Men is er zich meestal niet van bewust dat de Nederlandse bodem een grote hoeveelheid aan (niet gesprongen) Conventionele Explosieven (CE) herbergt. Het betreft over het algemeen oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog, van geallieerde zijde alleen al ca. 135.000 ton.

De aanwezigheid van munitie in de bodem vormt een blijvend gevaar voor mens en omgeving. Tijdens graaf- en/of heiwerkzaamheden kunnen conventionele explosieven door ongewilde beroering of trillingen tot detonatie komen met alle gevolgen van dien. Tevens kunnen bij ouderdom van munitie door oxidatie en ontleding conventionele explosieven spontaan tot detonatie komen.

Middels handmatige oppervlaktedetectie speurt ons gespecialiseerde personeel met behulp van een magnetometer en/of een metaaldetector niet-gesprongen explosieven op. Met o.a. de magnetometer onderzoeken wij veilig en nauwkeurig of uw projectlocatie conventionele explosieven (CE), puin- en metaalresten of archeologisch materiaal bevat.

Op basis van visuele- en audiosignalen die de magnetometer of metaaldetector afgeeft, wordt bepaald of de gemeten verstoring mogelijk conventionele explosieven betreffen. Er zijn verschillende technieken om handmatig te meten. De keuze voor een specifieke techniek zoals bijvoorbeeld een magnetometer is afhankelijk van de projectsituatie en het gewenste meetbereik. Wij selecteren voor u de ideale detectiemethode waarbij de veiligheid en nauwkeurigheid gegarandeerd is.

Contactpersoon: