Digitale oppervlaktedetectie

detectie explosieven
actieve detectie explosieven
detectie explosieven op water

Digitale detectie met meerdere meetsondes maakt het mogelijk grote delen van uw projectlocatie in relatief korte tijd te scannen. Het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) kan op een aantal wijzen worden uitgevoerd. Bodac beschikt over een modern en breed scala aan opsporingsapparatuur om in de bodem aanwezige metaalhoudende voorwerpen tot een diepte van circa 4,5 m beneden maaiveld in een vroeg stadium van uw project op te sporen.

De data wordt digitaal opgeslagen, bewerkt met een computerprogramma en later op een tekening zichtbaar gemaakt. De uiteindelijke gegevens kunnen op diverse manieren worden gepresenteerd, waaronder in AutoCad, Microstation en GIS (met diverse ondergronden).

De gegevens worden door onze Senior OCE-deskundigen beoordeeld. Doelmatig filteren zij de informatie en geven zij aan waar eventueel explosief materiaal in de bodem ligt. De verdachte objecten kunnen op basis van GPS-coördinaten in het werkveld uitgezet en vervolgens verwijderd worden.

Contactpersoon: