Dieptedetectie

dieptedetectie explosieven
dieptedetectie

Naast oppervlaktedetectie kan Bodac ook dieptedetectie uit voeren tot een diepte van circa 18 meter beneden maaiveld. In gebieden met “slappe” ondergrond kunnen (vliegtuig)bommen tot grotere diepte in de bodem zijn doorgedrongen. Onze OCE deskundigen kunnen met de stelling zowel in de landbodem als in de waterbodem vanaf een ponton dieptedetectie uitvoeren.

Om de conventionele explosieven op deze diepte te kunnen vinden wordt gewerkt met een MDEdrive. Het is een drukmechanisme waarbij een lange lans, met een gevoelige meetsensor in de bodem wordt geprikt. Tijdens het in de grond drukken van de meetsonde observeert een (senior) OCE deskundige het proces. Een OCE deskundige is gespecialiseerd op het gebied van explosieve stoffen, munitieherkenning en het lokaliseren en laagsgewijs ontgraven van explosieven.

Wanneer een verstoring wordt gemeten dan legt de OCE deskundige de meting vast. De diepte van een groot onderzoeksgebied is op deze manier snel en nauwkeurig in kaart te brengen. Een voordeel van deze meettechniek is dat de bodemstructuur intact blijft. De uiteindelijke gegevens kunnen door de OCE deskundige op diverse manieren worden gepresenteerd, waaronder in AutoCad, Microstation en GIS (met diverse ondergronden).

Contactpersoon: