Bodemsanering

bodemsanering
Gecontroleerd ontgraven bunker WOII met CE en asbest

Grondwerkzaamheden gecombineerd met archeologisch bodemonderzoek, explosieven opsporing en/of het uitvoeren van sanerings- en civieltechnische werkzaamheden kan Bodac uitvoeren. Hierdoor realiseren wij voor u zowel een kosten- als tijdsvoordeel.

Bodac kan samen met Den Ouden Groep bodemsaneringen uitvoeren. Wij ontgraven de bodem als deze milieutechnisch vervuild is. Dat doen wij in overleg met een milieukundig begeleider. De verontreinigde grond (vrij van conventionele explosieven) kan worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Bodac zorgt voor een schone projectlocatie, vrij van explosieven en gereed voor uw verdere werkzaamheden.

Contactpersoon: