Benaderen en Veiligstellen

Met haar jarenlange ervaring kan BODAC een totaalpakket leveren op het gebied van explosieven risico inventarisatie, explosievenopsporing en -ruiming. Dit betreft voornamelijk het opsporen van conventionele explosieven die zijn achtergebleven uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Dit kunnen bijvoorbeeld blindgangers betreffen. Blindgangers zijn explosieven die niet zijn ontploft of afgegaan op het oorspronkelijk bedoelde moment. Blindgangers zijn erg gevaarlijk omdat ze op ieder willekeurig moment kunnen ontploffen. Het is daarom erg belangrijk dat blindgangers veilig worden opgeruimd.

EOD / Explosieven Opruimingsdienst

De EOD oftewel de explosieven opruimingsdienst ruimt jaarlijks enkele duizenden conventionele explosieven. Dit zijn explosieven die nog in de Nederlandse bodem liggen, voornamelijk uit de tweede wereldoorlog. Bodac zorgt ervoor dat deze (conventionele) explosieven worden opgespoord, benaderd en veiliggesteld in samenwerking met de explosieven opruimingsdienst defensie (EODD). Dit kan zijn zowel op land als onder water.

Zorgvuldige detectiemethodes en een goede samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder de EOD, leiden tot een professionele aanpak bij het vrijmaken van uw terrein van explosieven. Ook kan Bodac de beveiligingswerken verzorgen bij bomdemontages en na afloop uw projectlocatie herstellen.

WSCS-OCE

WSCS-OCE oftewel Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven. Omdat bij het opsporen en ruimen van conventionele explosieven grote gevaren zijn is in het arbobesluit vastgelegd dat deze werkzaamheden alleen door WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven mag worden uitgevoerd. Bodac heeft jarenlange ervaring met het opsporen van niet-gesprongen explosieven (CE). Bodac heeft dan ook verschillende certificeringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid, deskundigheid en een totaal oplossend vermogen. Dat garandeert onze klanten van de juiste oplossing voor hun probleem.

Contactpersoon: