Programma van Eisen (PvE)

Archeologie

Ieder gravend onderzoek (proefsleuven/opgraving/begeleiding) dient voorafgegaan te worden door het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). In het PvE wordt het wetenschappelijke kader van het onderzoek vastgesteld en worden inhoudelijke en kwalitatieve eisen gesteld aan het onderzoek en de uitvoerder.

Ieder PvE moet worden goedgekeurd door de bevoegde overheid.

Contactpersoon: