Opgraven

opgraving

Wanneer een archeologische vindplaats als behoudenswaardig is gewaardeerd, moet getracht worden deze te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door de ruimtelijke plannen aan te passen aan de vindplaats of door archeologievriendelijk bouwen. Indien de vindplaats niet in situ behouden kan blijven, moet deze opgegraven worden (behoud ex situ). Hierbij worden alle gegevens gedocumenteerd, zodat de informatie die een vindplaats bevat behouden blijft voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

De opgraving zelf is maar een deel van het onderzoek. Na afloop van het veldwerk worden alle gegevens geanalyseerd en uitgewerkt in een rapportage. Wanneer de resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt, worden het goedgekeurde rapport, al het (geconserveerde) vondstmateriaal en alle documentatie overgedragen aan het betreffende (gemeentelijke of provinciale) depot voor bodemvondsten.

Door deponering van alle onderzoeksgegevens is de beschikbaarheid voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek gegarandeerd. De uitwerking en deponering van de onderzoeksgegevens maken een verplicht onderdeel uit van de opgraving, en de kosten daarvan komen dus ook voor rekening van de verstoorder.

Contactpersoon: