Verkennende fase (veldonderzoek)

veldonderzoek

Vaak wordt het verkennend veldonderzoek (door middel van boringen) gecombineerd uitgevoerd met het bureauonderzoek. Doel is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting uit het bureauonderzoek in het veld.

In de verkennende fase wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de bodemopbouw en eventuele bodemverstoringen. Indien de bodem (grotendeels) intact is en er kunnen archeologische resten aanwezig zijn (op basis van locatiekeuzemodellen) dan wordt geadviseerd een karterend booronderzoek uit te voeren. Wanneer reeds bekend is dat archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, kan ook gekozen worden direct een waarderend onderzoek uit te voeren. Hiermee worden de kosten van het karterend onderzoek bespaard.

Contactpersoon: