Karterende fase (veldonderzoek)

opgravingen

In de karterende fase wordt het plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (aardewerk, bot, houtskool etc.). Doorgaans door middel van een boorgrid gebaseerd op de specifieke archeologische verwachting. Het doel van deze fase is vindplaatsen op te sporen en deze (voor zover mogelijk) ruimtelijk af te bakenen.

Voor kleine onderzoeken kan het verstandig zijn de verkennende en de karterende fase te combineren om kosten te besparen. Bij grotere onderzoeken kan het juist verstandig zijn beide fasen van elkaar te scheiden door een evaluatiemoment, waardoor wellicht delen van het plangebied kunnen worden uitgesloten van een karterend onderzoek.

Het onderzoek leidt tot een selectieadvies dat door de bevoegde overheid kan worden omgezet in een selectiebesluit. Een vervolgonderzoek kan betekenen dat een waarderend onderzoek wordt uitgevoerd.

Contactpersoon: