Bureauonderzoek

Archeologie met kaart
bureauonderzoek

Doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie uit bestaande bronnen en datasets, zoals aardkundige gegevens, archeologische gegevens, historische bronnen en oude kaarten en archeologische verwachtingskaarten.

Dit resulteert in een rapport met een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied en een advies voor eventueel vervolgonderzoek. Op basis van dit rapport beslist de bevoegde overheid of vervolgonderzoek wel of niet noodzakelijk is.

Contactpersoon: