Archeologische begeleiding

Arch begeleiding
opsporing explosieven

Een archeologische begeleiding is geen alternatief voor een proefsleuvenonderzoek of opgraving. Het mag alleen in uitzonderlijke situaties worden uitgevoerd:

  • bij fysieke belemmeringen waardoor het niet mogelijk is om adequaat vooronderzoek te doen;
  • wanneer men vaststelt dat een opgraving niet nodig is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere wil nemen (dus na een negatief selectieadvies);
  • in geval van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten;
  • bij het begeleiden van kleine bodemingrepen op gewaardeerde archeologische terreinen met een beschermd regime.

In het PvE moet worden vastgelegd waarom gekozen is voor een begeleiding en niet voor proefsleuven of een opgraving. Verder worden eisen aan het grondwerk gesteld, waardoor kwalitatief archeologisch onderzoek geborgd is.

Contactpersoon: