Archeologisch Onderzoek

Archeologie is de wetenschap die het menselijk verleden bestudeert aan de hand van overblijfselen (bijvoorbeeld resten van huizen, grafvelden of verdedigingswerken) en voorwerpen (bijvoorbeeld aardewerk of vuursteen). Deze sporen vormen samen het bodemarchief en vormen de ongeschreven geschiedenis van een stad, dorp of regio. Een archeologisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt om meer te weten te komen over een bepaald gebied.

BODAC kan alle facetten van het archeologisch onderzoek voor u uitvoeren. Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als onderzoek naar niet-geëxplodeerde conventionele explosieven plaatsvinden. Doordat BODAC beide disciplines beheerst heeft u slechts met één contractpartij te maken en dat communiceert en werkt vele malen sneller en gemakkelijker.

BODAC werkt volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Contactpersoon: