Risicoanalyse

huisstijl bodac
risicoanalyse
risicoanalyse

Risicoanalyse

Waarom een risicoanalyse laten maken als uw projectgebied verdacht is op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO)?

Een risicoanalyse geeft inzicht in de aard en omvang van de risico's voor uitvoerend personeel en de directe omgeving tijdens de realisatie van uw project. De uitkomst van de analyse is een gegronde conclusie aangaande de risico's die de mogelijke aanwezigheid van OO vormt in relatie tot de geplande werkzaamheden en het toekomstig gebruik van het gebied.

De gedetailleerde benadering van het project en de risico's leidt tot maatwerk op het gebied van explosieven detectie. Dat bespaart in veel gevallen tijd en geld!

Een risicoanalyse bestaat uit:

  • Analyse van uitgevoerde vooronderzoeken
  • Vaststellen van locatiespecifieke omstandigheden
  • Identificatie van toekomstig gebruik (definitie van het project);
  • Identificatie van invloedsfactoren
  • Studie van gevaarsfactoren
  • Identificatie van uitwerkingsfactoren
  • Beoordelen van de risico's (scenariostudie)
  • Conclusies en aanbevelingen

Bodac kan u ook begeleiden bij het integreren van diverse disciplines (bijvoorbeeld archeologie, milieu en cultuurhistorie) in de resterende detectie- en benaderingswerkzaamheden en het (tijdelijk) veiligstellen van het oorlogstuig. Daarnaast worden de naoorlogse werkzaamheden uitvergroot, om vast te stellen of risico’s van Ontplofbare Oorlogsresten verkleind kunnen worden.

Contactpersoon: